30 Mart 2011 Çarşamba

Kamuda personel alımları

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 10 sözleşmeli destek personeli alacak.
Adaylar başvurularını en geç 29 Nisan 2011 günü saat 24.00'e kadar, Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr.) duyurular bölümünde yayımlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve işleme
konulmayacak.       
Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerinde ilan edilen pozisyon sayısına göre en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlamak üzere İl bazında yapılacak.
-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR-
Adaylar aranacak şartlar şunlar:        
''Türk vatandaşı olmak,
        
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
        
Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
        
Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veyahut da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
        
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
        
''E'' sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
        
İş makinesi (vinç) kullanma sertifikasına sahip olmak (Milli Eğitim Bakanlığı onaylı),
        
(B) grubu kadrolar için 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P94 puan türünde en az 70 ve üzerinde puan almak,
        
Son başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak''
        
Başvuru formu http://bim.sanayi.gov.tr/temp/SözlesmeliAlim.aspx adresinden temin edilebilecek.
        
Yerleştirme yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının birimleri de şöyle:
        
''Adana, Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun''
-KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINAVLA 10 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK-        
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, sınavla 10 (Sosyal) müfettiş yardımcısı alacak.
        
Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacak. Yazılı sınav 7 Mayıs 2011 tarihinde saat 11.00'de Kozluk Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 28 Seka Park Oteli Konferans Salonu 41200 İzmit/Kocaeli adresinde gerçekleştirilecek.
        
Sınava A Grubu kadroları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Lisans A Grubu sonucunda, (KPSSP 67) bölümünden 70 ve daha yukarı puan alanlar katılabilecek.
        
Eğitim süresi en az dört yıl olan hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta.
        
Başvurular, 4-21 Nisan 2011 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığına (Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi No:80 A Blok Kat 2 41040 İzmit/Kocaeli) şahsen yapılacak. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.
        
Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar, 25 Nisan 2011 tarihinde belirtilen adresteki ilan panosunda ve www.kocaeli.bel.tr internet adresinde duyurulacak.
 -HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ 82 HEMŞİRE ALACAK-        
Öte yandan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite hastanelerinde (Döner Sermaye İşletmesi) görevlendirmek üzere 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli 82 hemşire alacak.
        
Adaylarda 4 yıllık lisans mezunu olmak, haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, şahsen yapılacak başvuru sırasında başvuru yapılacak pozisyonla ilgili anlatılacak ve/veya gösterilecek çalışma yerini ve koşullarını kabul etmek gibi şartlar aranacak.
        
Başvurular 15 gün içinde şahsen İnsan Kaynakları Koordinatörlüğüne yapılacak. Posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecek.
       
Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.hacettepe.com.trweb adresinde yayımlanacak.
        
Bu arada adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacak.
        
-AKADEMİK PERSONEL ALIMLARI-        
Öte yandan Cumhuriyet, İnönü ve Tunceli Üniversitesi Rektörlükleri çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyesi alacak.
        
Cumhuriyet Üniversitesi 2 profesör, 9 doçent, 24 yardımcı doçent alımında bulunacak.
        
Adaylar başvurularını 15 gün içinde, (14 Nisan 2011) Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne yapacak.
        
İlan metnine ve kontenjanlara www.cumhuriyet.edu.tr  web sitesinden ulaşılabilecek.
        
Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle:
        
''Tıp fakültesi: 3 doçent, 1 yardımcı doçent,  
Edebiyat fakültesi: 1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent,  
Mühendislik fakültesi: 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent,   
Eğitim fakültesi: 1 doçent, 5 yardımcı doçent,     
İktisadi ve idari bilimler fakültesi: 1 yardımcı doçent,     
Fen fakültesi: 2 doçent, 2 yardımcı doçent,      
Diş hekimliği fakültesi: 1 doçent, 2 yardımcı doçent,     
Veteriner fakültesi: 2 doçent, 9 yardımcı doçent,
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu: 1 yardımcı doçent''
        
-TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ-        
Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 1 doçent, 3 yardımcı doçent alacak.
        
Doçentler daimi statüye göre çalıştırılacak.
Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara duyurulacak.
       
Adaylar başvurularını 15 gün içinde Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapacak. Posta ile yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecek.
        
Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle:        
''Sağlık Yüksekokulu: hemşirelik bölümü (1 yardımcı doçent),
Mühendislik fakültesi: bilgisayar Mühendisliği kuramsal temeller anabilim dalı (2 yardımcı doçent),
Su ürünleri fakültesi: Balıkçılık temel bilimleri anabilim dalı (1 doçent)''
        
-İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ-        
Öte yandan İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 10 profesör, 7 doçent ve 29 yardımcı doçent alacak.
        
Profesör ve doçent kadroları daimi statüye göre alınacak.
        
Başvurular 15 gün içinde İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapılacak.
        
Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle:        
''Tıp fakültesi: Temel, dahili, cerrahi tıp bilimleri (7 profesör, 4 doçent, 7 yardımcı doçent),
Diş hekimliği fakültesi: Klinik bilemleri (1 profesör)
Mühendislik fakültesi: kimya, maden, makine, inşaat mühendisliği (1 profesör, 3 yardımcı doçent),
Eğitim fakültesi: eğitim bilimleri (2 yardımcı doçent),
Eczacılık fakültesi: ezacılık meslek bilimleri (1 yardımcı doçent),
Fen edebiyat fakültesi: Kimya, Türk Dili ve Edebiyatı (1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent),
Hukuk fakültesi: Kamu hukuku (1 yardımcı doçent),
İlahiyat fakültesi: felsefe ve din bilimleri, Temel İslam Bilimleri (2 yardımcı doçent),
Ziraat fakültesi: bahçe bitkileri (1 doçent)
İletişim fakültesi: halkla ilişkiler ve tanıtım (1 yardımcı doçent),
İktisadi ve idari bilimler fakültesi: Maliye (2 yardımcı doçent),
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: Müzik, piyzaj mimarlığı, seramik (1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent),
Devlet konservatuvarı: müzik (1 yardımcı doçent),
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu: engelliler egzersiz ve spor eğitimi bölümü, spor yöneticiliği (2 yardımcı doçent),
Malatya Sağlık Yüksek okulu: Hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon (2 yardımcı doçent),
Sürge Meslek Yüksek Okulu: Teknik programlar (1 yardımcı doçent),
Battalgazi Meslek Yüksek Okulu: Bitkisel ve hayvansal üretim (1 yardımcı doçent),
Akçadağ Meslek Yüksek Okulu: Bitkisel ve hayvansal üretim (1 yardımcı doçent)''
AA

IKEA, Ankara'da 3 bin kişi alacak!

MAYA Holding ve İKEA Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, 23 Haziran'da içerisinde İKEA'nın da yer aldığı Anatolium Ankara Alışveriş Parkı'nın Mamak'da hizmete açılacağını belirtti.

MAYA Holding ve İKEA Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, 23 Haziran'da içerisinde İKEA'nın da yer aldığı Anatolium Ankara Alışveriş Parkı'nın Mamak'da hizmete açılacağını belirterek, ''2011 yılında da Anatolium Ankara Alışveriş Parkı projesiyle, 170 bin metrekare kapalı alan ve 70 bin metrekare kiralanabilir alanda, 3 bin kişiye yeni istihdam yaratılması hedefleniyor'' dedi.

MAYA Holding ve IKEA Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, MAYA Holding ve IKEA Yürütme Kurulu Üyesi Fuat Atalay ile NATA Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Cüneyt Kandemir, Ankara Rixos Otel'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Maya Grubu'nun geliştirdiği birinci fazında Anatolium Alışveriş Parkı, Nata Grubunun geliştirdiği ikinci fazında NATA Vega AVM'nin bir arada oluşturduğu Alışveriş Vadisi'nin ilk ayağı olan Anatolium Ankara Alışveriş Parkı'nın tanıtımı yapıldı.

MAYA Holding ve IKEA Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, bu yıl 62. yılını dolduran ve yenilikçi projelere imza atan MAYA Grubu'nun, 2007 yılında ilkini Bursa'da hayata geçirdiği Anatolium Alışveriş Parkları'nın, ikincisini Ankara'nın Mamak ilçesinde 23 Haziran tarihinde hizmete açacaklarını bildirdi.

Özsüer, temelleri 1949 yılına dayanan MAYA Grubu'nun, aralarında bir çok özgün projenin de yer aldığı 2,5 milyon metrekareden fazla konut, iş merkezi, AVM ve turistik tesis yatırımını gerçekleştirdiğini ve son 10 yıldır faaliyetlerine perakende sektörünü de ekleyerek çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Grubun en yeni yatırımı olan, Anatolium Ankara Alışveriş Parkı ile Ankaralılar için yeni bir cazibe merkezi oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Özsüer, ''Geçtiğimiz yılın Haziran ayında temellerini attığımız 170 bin metrekare kapalı alana sahip ve 150 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirmekte olduğumuz Anatolium Ankara Alışveriş Parkını bu yıl Haziran ayında hizmete açmayı planlıyoruz.

Anatolium Ankara Alışveriş Parkının hemen yanında yer alacak olan Nata Vega AVM projesini geliştiren Nata Grubu ile yapılan yakın işbirliğiyle ve iki projenin birlikte yürütülmesiyle bölgenin en büyük alışveriş çekim merkezi ortaya çıkacaktır'' dedi.

Özsüer, Avrupa'nın en büyük yatırım fonlarından olan Corio ile geliştirmeci-yatırımcı-işletmeci olarak yapılan işbirliği ile 2010 yılında Bursa'da 84 bin metrekarelik ilk Anatolium Alışveriş Parkını hayata geçiren gruplarının, 2011 yılında da Anatolium Ankara Alışveriş Parkı Projesi ile 170 bin metrekare kapalı alan ve 70 bin metrekare kiralanabilir alanda, 3 bin kişiye istihdam yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Alışveriş Parkının yılda 10 milyon ziyaretçi çekmesini beklediklerini ifade eden Özsüer, önümüzdeki yıllarda Türkiye genelinde Anatolium markası ile yeni projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Özsüer bu projeleri, özellikle şehrin hemen dışında ve ulaşımı kolay alanlar üzerinde seçmeye özen gösterdiklerini belirtti.

MAYA Grubu ve NATA Grubu'nun sinerjisiyle bölgede toplam 450 bin metrekarelik bir alanda, ailece keyifli zaman geçirmek isteyen Ankaralılara tüm ihtiyaçlarını karşılayacak dev bir ''Alışveriş Vadisi'' oluşturduklarını belirten Özsüer, Alışveriş Vadisi'nin ilk fazı olan Anatolium Ankara Alışveriş Parkının 23 Haziran'da açılmasının ardından, vadinin ikinci fazı olan Nata Vega AVM projesinin de eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını anlattı.

MAYA HOLDİNG VE İKEA TÜRKİYE YÜRÜTME KURULU ÜYESİ ATALAY

MAYA Holding ve IKEA Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi Fuat Atalay da konuşmasında, Anatolium Ankara Alışveriş Parkı'nda açılacak 4 büyük mağazanın arasında yer alan IKEA Ankara mağazası hakkındaki detayları aktardı.

Atalay, 38 ülkede, 317 mağaza ile yılda 700 milyon ziyaretçi ağırlayan, perakende alanında yıllık 34 milyar doları aşan cirosu ile mobilya ve muhtelif ev eşyası üretimi ve perakende satışı konusunda dünyanın lider kuruluşlarından olan IKEA ile 2003 yılında imzalanan franchise anlaşması kapsamında 5. mağazayı Ankara'da açacaklarını bildirdi.

2003 yılında IKEA'dan franchise haklarını aldıklarını ve bugün MAYA Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdürdükleri IKEA Türkiye olarak, ilk 4 yılda 4 mağazayı müşterilerin hizmetine sunma hedefini gerçekleştirdiklerine belirten Atalay, İstanbul-Ümraniye, İzmir, İstanbul-Bayrampaşa ve Bursa mağazalarından sonra, 34 bin metrekare büyüklüğündeki 5. mağazayı başkent Ankara'da açmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

''Bulunduğumuz pazarlarda en önemli amacımız, müşterilerimize kaliteli ve iyi tasarlanmış ürünlerimizi düşük fiyatla sunmak, ev dekorasyonuna olan ilgiyi arttırarak, pazarı büyütmek ve ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak'' diyen Atalay, IKEA'nın 55 ülkede bin 700'ü aşkın büyük ve orta ölçekli üretici ve 20 bin alt tedarikçi ile çalışarak, yatırım yaptığı ülkelerde sektörel gelişmelere ve istihdam yaratılmasına büyük katkılar sağladığına dikkat çekti.

''IKEA Dış Ticaret'in, 2005 yılında 200 milyon dolar civarında olan Türkiye'den gerçekleştirdiği ihracat hacmi, 2010 yılı itibarıyla 2 katından fazla artararak yaklaşık 500 milyon dolara ulaşmıştır'' diyen Atalay, IKEA Dış Ticaret'in önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'den alımlarını yeniden katlayarak, yıllık 900 milyon dolar hedefini yakalamayı planladığını bildirdi.

Anatolium Ankara Alışveriş Parkı'nda 4 büyük mağaza, IKEA, Leroy Merlin, Tesco-Kipa ve Electroworld mağazalarına ek olarak, ev tekstili, bay ve bayan tekstili, restaurant, cafe, çocuk ve eğlence alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı yaklaşık 100 adet mağaza bulunacağını belirten Atalay, yaklaşık 170 bin metrekare kapalı alanı, 70 bin metrekare kiralanabilir alanı olan Anatolium Ankara Alışveriş Parkında toplam 3 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağlanacağını bildirdi.

Atalay, önümüzdeki 10 yılda Türkiye'de 6 mağaza daha açarak toplam mağaza sayısını 11'e çıkarmayı hedeflediklerini, mağaza açmak için inceleme yaptıkları yerler arasında Gaziantep'in de bulunduğunu söyledi.

NATA GRUBU CEO'SU CÜNEYT KANDEMİR'DE

NATA grubu CEO'su Cüneyt Kandemir de konuşmasında Alışveriş Parkı'nda 400 konutluk ve 42 kattan oluşan iki blok halinde konutların yer alacağını, konutların satışının da mayıs ayı içinde başlayacağını bildirdi.

Bir soru üzerine Kandemir, Anatolium Ankara Alışveriş Merkezini Mamak'ta kurmaya karar vermelerinde üç unsurun rol oynadığını belirterek, bunlardan birincisinin şehrin bu bölgesinin önümüzdeki süreçte ciddi şekilde gelişeceğini düşünmeleri, ikincisinin Çankaya Viyadüğünü kullanarak birçok bölgeden buraya gelişlerin kolay olması, üçüncüsünün de Mamak'ın Kırşehir, Kırıkkale gibi şehirlere de yakın olması nedeniyle oralardan da buraya müşteri geleceğini düşünmeleri olduğunu aktardı.

ANATOLIUM ANKARA ALIŞVERİŞ PARKI

2011 Haziran ayında açılışı gerçekleşecek olan Anatolium Ankara Alışveriş Parkı'nda 2 bin araçlık otopark ve sanatsal etkinliklere yer veren bir Art Stüdyo bulunacak. Çevreci bir anlayışla tasarlanmış bulunan, Anatolium Ankara Alışveriş Parkını yılda yaklaşık 10 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

MAYA Grubunun bünyesinde yer alan MAPA Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş. 23 Haziranda IKEA'nın Türkiye'deki 5. ve en büyük mağazasını hizmete açmış olacak.

27 milyon dolar yatırım yapılan IKEA Ankara mağazası, 34 bin metrekarelik alanda 8 bini aşkın mobilya ve ev aksesuarı çeşidiyle, restaurantı, çocuk oyun alanı ve gıda marketi ile ziyaretçilere ailece keyifli zaman geçirmeleri için olanak sağlayacak.

IKEA Ankara mağazası diğer 4 IKEA mağazasından farklı olarak, Alışveriş merkezine entegre edilen özgün tasarımı ile Anatolium Ankara Alışveriş Parkı içinde yer alacak.

''Çoğunluk için daha iyi bir günlük yaşam yaratmak'' vizyonuyla binlerce çeşit mobilya ve ev aksesuarını düşük fiyattan satışa sunarak, olabildiğince çok kişiye ulaşmayı hedefleyen IKEA Ankara mağazası yaklaşık 400 kişiye de yeni istihdam olanağı sağlayacak.

28 Mart 2011 Pazartesi

Memur olmak isteyenlere müjde!

Kamuda personel alımları devam ediyor. İşte memur alınacak işletmeler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 50 sosyal güvenlik uzman yardımcısı, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı 6 müfettiş yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3 AB uzman yardımcısı, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü de 10 sözleşmeli personel alacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, sosyal güvenlik uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, merkez teşkilatına sınavla, 50 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alımında bulunacak.

26 Mart Cumartesi günkü Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre sınav, Ankara'da yapılacak olup, tarihi ve sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 'www.sgk.gov.tr' adresinde ilan edilecek.

Adaylar başvurularını 1-15 Nisan 2011 tarihleri arasında saat 17.30'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına (Ziya Bey Caddesi No: 6 Balgat/Ankara) yapacaklar.

Adaylarda, KPSS yabancı dil bölümünden soru sayısının en az yüzde 60'ını doğru cevaplamış olmak veya KPDS'den en az (C) düzeyinde başarılı olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmaları şartı aranacak.

Sınava girecek adaylarda aranacak özel şartlar da şöyle:

-10 sosyal güvenlik uzman yardımcısı:

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28/6/2009 veya 10-11/7/2010 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSSP115 puan türünden 70 ve üzerinde puanı olmak ve kontenjanın 3 katı olan 30 aday arasına girmek.

15 sosyal güvenlik uzman yardımcısı:

Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28/6/2009 veya 10-11/7/2010 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSSP103 puan türünden 70 ve üzerinde puanı olmak ve kontenjanın 3 katı olan 45 aday arasına girmek.

5 sosyal güvenlik uzman yardımcısı:

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının matematik bölümü ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28/6/2009 veya 10-11/7/2010 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSSP78 puan türünden 70 ve üzerinde puanı olmak ve kontenjanın 3 katı olan 15 aday arasına girmek.

5 sosyal güvenlik uzman yardımcısı:

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istatistik bölümü ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28/6/2009 veya 10-11/7/2010 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSSP25 puan türünden 70 ve üzerinde puanı olmak ve kontenjanın 3 katı olan 15 aday arasına girmek.

5 sosyal güvenlik uzman yardımcısı:

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının endüstri mühendisliği bölümü ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28/6/2009 veya 10-11/7/2010 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSSP4 puan türünden 70 ve üzerinde puanı olmak ve kontenjanın 3 katı olan 15 aday arasına girmek.

10 sosyal güvenlik uzman yardımcısı:

Üniversitelerin yazılım, elektronik, elektrik ve elektronik ile bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28/6/2009 veya 10-11/7/2010 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSSP4 puan türünden 70 ve üzerinde puanı olmak ve kontenjanın 3 katı olan 30 aday arasına girmek.'

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 3 AB UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı için 3 AB uzman yardımcısı alacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bugünkü Resmi Gazete'de yer alan duyurusuna göre, yabancı dilden sözlü sınav ile 3 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alınacak.

Sözlü sınav 10 Mayıs 2011 tarihinde saat 10.00'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında gerçekleştirilecek.

Sınava üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, mütercim-tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), karşılaştırmalı edebiyat (İngilizce), Dilbilim (İngilizce), İngiliz Dilbilimi, İngiliz Filolojisi bölümleri ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olanlar katılabilecek.

Son müracaat tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSSP108 puan türünden en az 80 puan almış olmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta.

Ayrıca adaylarda İngilizce dilini Avrupa Birliği ile ilgili görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde bilmeleri de istenecek.

Adaylar başvurularını, 6-20 Nisan 2011 tarihleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına (İnönü Bulvarı No: 27 06100 Bahçelievler/Ankara) yapacaklar.

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı sınavla 6 müfettiş yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan duyuruya göre, genel idari hizmetler sınıfı için 7'inci dereceden 1, 8'inci dereceden de 5 müfettiş yardımcısı alınacak.

Yazılı sınav 30 Nisan 2011 tarihinde EGO Genel Müdürlüğünde (Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle/Ankara) saat 09.30 ile 13.30 saatlerinde arasında yapılacak.

Sınava ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan lmış olanlar katılabilecek.

Ayrıca adaylarda üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmaları şartı da aranacak.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, mesai saati bitimine kadar, EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Yenimahalle/Ankara) adresine şahsen yapılacak.

Ayrıca yazılı sınavı kazananların listesi, genel müdürlükte ilan edilecek ve bu kişiler başkanlıkça sözlü sınava çağırılacak.

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Öte yandan Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca 10 sözleşmeli personel alacak.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bugünkü bazı gazetelerde yer alan duyurusuna göre, 2010 KPSSP3-KPSSP93-KPSSP94 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle mülakat ile Almanca, Rusça, ve Fransızca dillerden 3 mütercim-tercüman, Çince İspanyolca, İtalyanca ve Danimarka'ca (Danish Dili) dillerinden 4 tercüman, 1 sistem programcısı, 1 çözümleyici, ve 1 dizgi operatörü olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alınacak.

Bu arada 2010 KPSSP3-KPSSP93-KPSSP94 (B) grubu puan sıralamısı esas alınmak suretiyle her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 katına kadar çağırılacak aday arasında yapılacak mülakat ile personel alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar detaylı bilgiyi kurumun 'www.byegm.gov.tr' internet adresinden temin edebilecekler.

TRABZON BELEDİYESİ SINAVLA 40 İTFAİYE ERİ ALACAK

Trabzon Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre toplam 40 itfaiye eri alacak.

Trabzon Belediyesinin bugünkü bazı gazetelerde yer alan duyurusuna göre, KPSSP93, KPSSP94 ve KPSSP3 sınavına girmiş ve en az 60-65 taban puan almış adaylar sınava katılabilecek.

Sınav Trabzon Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünde 6 Nisan 2011 tarihinde saat 09.00'da dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak işi aşamalı gerçekleştirilecek.

Çağrılan adayların tamamı bitirilmediği taktirde takip eden tarihlerde sınava devam edilecek.

Başvurular 1-4 Nisan 2011 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar Trabzon Belediyesine şahsen yapılacak. Posta ve e-mail yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.

Alınacak itfaiye erlerinin sayıları, öğrenim durumları ve KPSS taban puanları şöyle:

'22 itfaiye eri KPSSP94 - 60 taban puan (lise ve dengi okul mezunu olmak),

3 itfaiye eri KPSSP94 - 60 taban puan (lise ve dengi okul mezunu olmak),

5 itfaiye eri KPSSP94 - 60 taban puan (lise ve dengi okul mezunu olmak),

3 itfaiye eri KPSSP93 - 60 taban puan (ön lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin itfaiyecilik ve

yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik programından mezun olmak),

1 itfaiye eri KPSSP3 - 65 taban puan (lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmak),

2 itfaiye eri KPSSP3 - 60 taban puan (lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin mimarlık bölümünden mezun olmak),

4 itfaiye eri KPSSP3 -60 taban puan (lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, ve kamu yönetimi bölümlerinden mezun olmak).'

16 Mart 2011 Çarşamba

İşsizlere yeni iş kapısı açıyor. Alım Garantili Sözleşmeli fidan üretimi

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Alım Garantili Sözleşmeli fidan üretimi, işsizlere iş kapısı oluyor.

Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 1980'li yıllarda oluşmaya başlayan özel sektör fidancılığının, üretim kalitesi yönünden uluslararası piyasada istenilen standartlara ulaştığı belirtildi.

Bakanlığın, fidancılık sektörünün geliştirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla özel orman fidanlığı tesis eden gerçek ve tüzel kişilere kredi desteği sağladığı ve teknik destek verildiği ifade edilerek, Türkiye'nin değişik bölgelerinde kurulan özel orman fidanlıklarının sayılarının binleri aştığına işaret edildi.

Bu fidanlıklardan 135'inin bakanlıkça desteklendiğine dikkat çekilerek, fidanlıklara, 11 milyon 713 bin lira kredi desteği sağlandığı belirtildi. Özel sektör tarafından üretilen fidanların boylu ve formlu dış mekan süs bitkileri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Türkiye'de işsiz ve mesleği olmayan insanların, iş ve meslek sahibi olmalarına ve istihdamın artırılmasına yardımcı olarak işsizliğin azaltılması gayesi ile 'Alım Garantili Sözleşmeli' fidan üretimi uygulaması yapılmaktadır.

Üretilen fidanlar orman idaresince satın alınarak ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmaktadır. Fidan üretimi yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere kaliteli fidan üretebilmeleri için uzmanlarca eğitimler verilmektedir.

13 Mart 2011 Pazar

İş garantili kursa talep yok

Türkiye’de işsizlik sorununun çözülmesi için başlatılan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi kurslarının yeterli kursiyer sayısına ulaşılamadığı için açılamadığı bildirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında Denizli’de açılacağı duyurulan kurslar, yeterli başvuru olmadığından açılamadı.

Sanayiciler ve uzmanlar, istihdam sorununun altında yatan en önemli nedenlerden biri olarak gösterilen "mesleksizlik" sorununun çözümü için kalifiye eleman yetiştirme adına başlatılan kurslara yeterli başvurunun yapılmamasından şikayetçi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem işsizlik oranını azaltmak, hem de iş gücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla "Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi"nin başlatıldığını söyledi.

UMEM Beceri’10 Projesi’nin, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği olduğunu kaydeden Keçeci, "Proje kapsamında Denizli’de ilk etapta gazaltı kaynakçısı ve torna tezgahı operatörü kurslarının açılmasına karar verildi. Ama maalesef yeterli kursiyer başvurusu olmadığı için gazaltı kaynakçısı kursumuzu açamadık. Torna tezgahı operatörü için 15 sayısına ancak ulaşabildik.

Önümüzdeki günlerde tekstille alakalı kurslar açılacak, umarım bunlarda yeterli sayıyı yakalarız" dedi.

İşsizlik sorununa değinen Keçeci, şunları kaydetti: "Televizyon dizilerinde hep masa başı iş gösteriyorlar. Mutlu olanlar hep masa başında çalışanlar zannediliyor. Halbuki bir tornacı, bir gazaltı kaynakçısı da zengin olabilir, mutlu bir hayat sürebilir. Dizilerin başrol karakterleri keşke sanayi kesiminde işçi olsa o zaman buralara daha yoğun bir katılım olur. Kurslar açılıyor, ama başvuran yok çünkü insanlar yalnızca masa başı işlerle zengin ve mutlu olabileceğini düşünüyor. Dizi başrol oyuncularının elleri yüzleri yağ içinde olsa, çalıştıkları yerden ellerini yüzlerini yıkayarak sevgililerin yanına gitseler, bugün açılan kurslara başvuru sayısı artar.

Türkiye’de işsizlik sorunu büyük oranda çözülür." Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Denizli İl Müdürü Besim Eviz de UMEM Beceri’10 projesi kapsamında açılan kursların yüzde 90 iş garantisi bulunduğunu ifade etti.

Yüzde 90 iş garantili kurslara başvuru yapan kişi sayısının çok az olduğunu bildiren Eviz, "Kurslarda iş garantisi var. Hem pratik, hem de teorik bilgi veriliyor. O kadar da tanıtımı yapıldı. Sanayici işçi bekliyor, insanlar burada kursa başlattıkları andan itibaren ceplerine belli bir miktar para girecek, ama başvuru yok. Eğitim var, iş var ama başvuru yok. İşi olmayan gelsin başvursun, bir daha ele geçmez bu fırsat. Biz burada gereken bilgiyi verip ortaya kalifiye bir eleman çıkarıyoruz. İşsizlere sesleniyorum, gelin iş sahibi olun" diye konuştu.

Gençleri yetiştirme ve işe yerleştirmede örnek bir proje olduğunu dile getiren Eviz, "Hem teorik hem pratik yetiştirerek, istihdam noktasında garanti de var. Ama şu anda buna başvurular yeterli değildir. O bizim önemli sıkıntımız.

Halbuki o mesleklerde insanlar yetiştirildiğinde bin liradan maaşları başlayacak.

Ama her nedense başvurular yetersizdir bize göre. İki hafta önce başlaması gereken kursları erteletiyoruz kursiyer bulamadığımız için" dedi.

İşverenlerin de bu projeye başvurabileceğine işaret eden Eviz, projeden yararlanan kursiyerlerin işveren primlerini torba yasasıyla 36 aya kadar devletin ödediğini hatırlattı.

6 Mart 2011 Pazar

Günde 50-250 lira kazanma şansı

Bu yıl düzenlenecek Rock'n Coke, İstanbul Bienali ve Formula 1 gibi etkinlikler, dönemsel elemanlar için yaklaşık 1 milyon kişiye iş imkanı yaratacak. Organizasyonlar başta üniversite öğrencileri olmak üzere pek çok kişiye günlük 250 TL'ye kadar kazanç sağlayacak...

Özellikle yaz aylarına damgasını vuran konser, festival ve yarış organizasyonları vaat ettikleri eğlencenin yanı sıra genç nesil için de önemli iş fırsatları yaratıyor. Öyle ki, büyüklüğüne göre bir ile bin kişi arasında ek istihdam sağlayan bu organizasyonlar, yılda 800 bin ile 1 milyon arasında ek iş günü yaratıyor. 2011 yılında düzenlenmesi planlanan Rock'n Coke, One Love Festivali, Formula 1, Body Worlds, Dünya Engelliler Kongresi, İstanbul Bienali, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kongresi, Cirgue du Soleil, Açık Hava Konserleri ve fuarlar bu yılın hem eğlendirip hem de kazandıran en popüler etkinlikleri arasında. Bu sene Bursa ve Trabzon'da gerçekleşecek olan otomobil fuarı, İzmir ve Van'da TÜRSAB desteğiyle gerçekleşecek turizm fuarı ve turnelerin de Anadolu'daki gençlerin host yahut hostes olarak çalışıp para kazanmalarına imkân sağlayacağı öngörülüyor. Öyle ki 23-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 11'inci Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda (EYOF) yaklaşık bin 500 gönüllünün görev alması bekleniyor. İstanbul içinse mayıs ayında Formula1, eylülde 12'nci İstanbul Bienali ve Rock'n Coke var. Okulların tatil olduğu yaz aylarında açık hava konserleri ve fuarlar da her sene olduğu gibi iş imkânı yaratacak.

KİMLER DÖNEMSEL İŞLERDE ÇALIŞABİLİR?

Fuar, kongre ve organizasyonların yarattığı dönemsel işler yalnızca ek gelir yaratmıyor. Bünyelerinde binlerce kişiyi barındıran insan kaynakları ve organizasyon şirketleri etkinlik süresince çalışanlara sosyal güvence de sağlıyor. Türkiye genelinde düzenlenen organizasyonlar için 60 binin üzerinde dönemsel çalışabilecek nitelikli aday havuzu bulunan Unisbul'un Genel Koordinatörü Cemil Erol, bu tarz etkinliklerden sağlanan kazancın çalışanın yetkinliklerine göre değişim gösterdiğini anlatıyor.

Erol, "Dönemsel olarak çalışabilecek kişilerde öncelikle prezantabl bir görünüm, düzgün bir diksiyon ve güler yüz olması bekleniyor" diyor. Yabancı dil bilen, iletişimi güçlü, sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen kişilere ek gelir sağlayan kongre, konser, ödül töreni, lansman ve tanıtım aktiviteleri, serbest çalışma imkânı da yaratıyor.

Günlük 250 bin TL

Gelirler, çalışılan gün sayısı ve organizasyonun büyüklüğüne göre farklılık gösterse de günlük minimum 50 TL ila 250 TL arasında değişiyor. Saha tecrübesi olan, uzun saatler boyunca çalışma koşullarına uyum sağlayacak kişilerle çalışmayı tercih eden şirketler, yabancı katılımcılıların ağırlıkta olduğu organizasyonlar içinse yabancı dil şartı arıyor. Çalışan sayısı bir ile bin arasında değişen sektörde genellikle16-30 yaş grubu istihdam ediliyor. Çalışanların yüzde 70'ini üniversite öğrencileri oluşturuyor.

Büyük ölçekli istihdam var!

Banu Tunçağ - Pozitif Proje Prodüksiyon Yöneticisi

Bu yaz One Love Festivali ve Rock'n Coke Festivali gibi büyük organizasyonlarımız olacak, bu etkinlikler dönemsel olarak büyük ölçekte bir istihdam yaratacak. Genelde saha ve prodüksiyon tecrübesi olan, aynı zamanda uzun saatler süren zorlu çalışma koşullarına uyum sağlayacak kişilerle çalışmayı tercih ediyoruz. Etkinliğin büyüklüğüne göre yarı zamanlı çalışanların sayısı beş ila 80 kişi arasında değişiyor. Bu alanda çalışmak isteyenlere tavsiyem; yapılan işin tüm detaylarına hakim olmaları, kolay kolay vazgeçmemeleri ve yaptıkları işi sevmeleri olacaktır.

"Enerjik insanlar aranıyor"

Ebru Coş - Manpower Türkiye Genel Müdürü

Dönemsel istihdam yaratan festival, açılış, konser vb. organizasyonlarda çalışması için genellikle öğrenciler tercih ediliyor ve değerlendiriliyor. Bu organizasyonlarda esnek çalışma saatlerine uyabilecek, uzun saatler ayakta kalabilecek kişilere ihtiyaç duyuyor. Zira söz konusu organizasyonlar oldukça fazla enerji gerektiriyor. Bu etkinliklerde enerjisi yüksek ve uzun saatler boyunca güler yüzlü çalışabilecek insanlar aranıyor ve tercih ediliyor. Söz konusu organizasyon uluslararası bir nitelik taşıyorsa ve yabancı konuklar bulunacaksa iyi derecede İngilizce bilen öğrenciler ya da kişiler gerekiyor. Bir organizasyonda kaç kişinin çalışacağı etkinliğin büyüklüğüne göre değişiyor. En düşük 50'den başlayıp 250'ye kadar kişinin çalıştığı dönemsel işler olabiliyor.
DÖNEMSEL İSTİHDAM UZMANLARI NE DİYOR?"Kendine güven" ilk kural

Cemil Erol - Unisbul.com Genel Koordinatörü

Her yıl geleneksel olarak gerçekleşen fuarlar ve organizasyonlar en çok dönemsel istihdam yaratan etkinlikler. Biz daha çok kurumsal firmaların veri giriş elemanı, çağrı merkezi elemanı, ofis asistanı, müşteri temsilcisi, IT elemanı gibi dönemsel ihtiyaçlarına çözüm buluyoruz. Firmalar, festival, konser, toplantı gibi organizasyonlarda öncelikle üniversiteli gençler tercih ediyor. Dönemsel olarak çalışabilecek kişilerde öncelikle prezantabl bir görünüm, yurtdışından gelen yabancı misafirleri karşılayabilecek ve yönlendirebilecek düzeyde İngilizce, düzgün bir diksiyonu ve güler yüz bekleniyor. Bu aktiviteler sosyal olarak gençleri geliştireceği için, birçok üst düzey yöneticiyle tanışma fırsatı bulabilirler. Özellikle üniversite öğrencilerinin kaçırmaması gerekiyor.

Tek seferde 1300 kişi

Remzi Gül - İNKA Kurucu Ortağı

Rock'n Coke, Cirgue du Soleil, Body Worlds, Dünya Engelliler Kongresi, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kongresi bu yıl istihdam yaratacak önemli organizasyonlar arasında. Ajansımızda bu tarz projelerde istihdam edilmek üzere kayıtlı 20 bin kişi var. Her geçen gün bu rakam değişiyor ancak aktif çalışmakta olduğumuz kişi sayısı bin civarında. Şirketimize kayıtlı olan dönemsel elemanların yüzde 83'ünü üniversite öğrencileri yüzde 17'sini ise mezun kişiler oluşturuyor. Etkinliklerde çalışan sayısı büyüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. Bir etkinlikte bir kişi de çalışabiliyor, 1300 kişi de.

Anadolu'daki gençler için önemli fırsatlar var

Köyüm Özyüksel - Bravo Organizasyon Kurucu

2011 yılında Bursa ve Trabzon'da gerçekleşecek olan otomobil fuarları, İzmir ve Van'da TÜRSAB desteği ile gerçekleşecek turizm fuarları ve turne yapan gösteriler de Anadolu'daki gençlerin host ve hostes olarak çalışıp para kazanmalarına imkan tanıyacak. İstanbul için mayısta F1, Eylül'de 12. İstanbul Bienali ve Rock'n Coke var. Okulların tatil olduğu yaz aylarında açık hava konserleri ve düğünlerin de her sene olduğu gibi iş imkanı yaratacağına inanıyorum. Bu tarz etkinliklere eleman yönlendirirken güler yüz, kendine güven, misafirlere hitap şekli bizim için fiziksel özelliklerden daha önemli. Bu yüzden adayların boy ve kilolarına değil davranışlarına ve karakter özelliklerine bakıyoruz.

4 Mart 2011 Cuma

16 bin kişiye iş!

Ayrıca işsizlik maaşından yararlanmak da kolaylaşıyor... Çalışma Bakanlığı düğmeye bastı

Çalışma Bakanlığı, iş güvenliği konusunda önemli bir yasal değişikliğe hazırlanıyor.

Bakanlık, iş güvenliğinde 50 işçi sınırını kaldırıyor. Bunun yerine bütün işletmelere iş güvenliği konusunda yükümlülük getiriyor. Halen 50 işçiden fazla kişi çalıştıran işletmeler iş güvenliği uzmanı bulundurmak ya da bu hizmeti satın almak zorunda. Yeni düzenlemeyle ilgili bilgi veren Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, yapılan değişikliğin ardından 16 bin yeni uzmana ihtiyaç duyulacağını açıkladı.

Zaman Gazetesi'nden İsa Yazar'ın haberine göre, Türkiye'nin iş güvenliği konusunda alması gereken önemli mesafelerin bulunduğunu belirten Ömer Dinçer, "İş güvenliği konusunda çalışan sayısına dayalı sınırlamaları kaldırıyoruz." dedi. Gazetecilerle bir araya gelen Bakan Dinçer, işyeri denetim politikalarını değiştirdiklerini anlattı. "2010'da bütün madenleri yeniden tek tek inceledik. 58 tanesini kapattık. Yapı işletmelerinden 256 tanesini ve diğer sektörlerden de 28 işletmeyi kapattık. Ancak işletmeyi kapatmak bizim için bir amaç olamaz, olmamalıdır. Bizim amacımız hem işletmelerin çalışmasını sağlamak hem de insanların hayatını ve sağlığını tehlike altına almaksızın bu işi yapmak olmalı." ifadelerini kullandı. Bakan Dinçer, "İş güvenliği konusunda 50 işçi sınırlamasının kalkması ne anlama geliyor? Bakkal ve esnaf iş güvenliği uzmanı mı çalıştıracak?" sorusuna, "Bir kişi bile çalışsa o kişinin hayatı önemlidir. Sınırlamaları kaldırırken herkese aynı sorumlulukları yükleyeceğiz anlamına gelmez. Herkesin yaptığı işin anlamına göre sınıflandırma yaparak güvenlik hizmeti alma veya çalıştırma konusunda düzenleme yapacağız." cevabını verdi.

Bakan Dinçer, işsizlere de müjde niteliği taşıyan bir haber verdi. İşsizlik maaşından yararlanma şartlarını kolaylaştıracaklarını anlattı. Tasarının hazır olduğunu, Meclis'in çalışma takvimi açısından ancak seçimden sonra yetişebileceğini duyurdu. Çalışma Bakanı, şeker hastalarının tartışma konusu olan şeker ölçüm çubuklarını sağlık ocakları ile aile hekimliklerinde ücretsiz dağıtma kararı aldıklarını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi olarak getireceğini söylediği aile sigortasına ilişkin de açıklamalar yapan Bakan Dinçer, kayıtdışını azaltarak kaynak oluşturma hedefinin gerçekçi olmadığını söyledi. Dinçer, 600 lira aile sigortası uygulamasının, asgari ücretin 630 lira olduğu bir ortamda kayıt dışı çalışmayı teşvik edeceğini belirtti.
Borsa-Hisse Senedi-Varant-Emtia, Altın, Dolar, Maden-TÜRKIYENIN EN IYI HIT KAZANDIRAN SITESI