Bilgilendirme Kitapçığı


“Beceri kazandirma ve meslek edindirme seferberligi...” BECERI’ 10
“Her beceri bir altın bilezik...”
Bilgilendirme Kitapçığı
Temmuz 2010
Giriş
Küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin hissedilmesiyle birlikte yeni istihdam yaratma kapasitesi sınırlanmış, ciddi istihdam kayıpları gözlenmiştir. 2008’in üçüncü çeyreğine kadar yüzde 10 civarında seyreden işsizlik oranı artmaya başlamış, 2009 sonunda işsizlik ortalama 4 puan yükselmiştir. 2010 yılında iktisadi toparlanmanın başlamasıyla birlikte işsizlik oranlarında azalış gözlenmeye başlamıştır. Buna karşın, kendi haline bırakılırsa, işsizliğin orta vadede önemli bir sorun olacağı öngörülmektedir.
Artan işsizlik oranlarına karşı 2009’un ikinci yarısında İŞKUR’un mesleki eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve 200,000 işsize düzenlenecek beceri geliştirme kursları vasıtasıyla mesleki eğitim verilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda özellikle sanayiye yönelik alanlarda eğitim ortamının yetersizliği, eğitim içeriklerinin güncel olmaması, hangi alanlarda eğitime ihtiyaç olduğunun belirlenmesi gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, sürekli gelişen ve kendini yenileyen teknolojiye uygun eğitim alanları oluşturmak ve işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak ve işsizlerimizin daha nitelikli eğitim alabilmelerini sağlamak üzere ÇSGB, MEB, TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi başlatılmıştır. Bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği olan proje BECERİ’10 sloganıyla yürütülmektedir.
İŞKUR tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin farkındalığın artırılması, mesleki eğitim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması ve bu alanda yönetişimin sağlanmasına yönelik bir model önerisi elde edilmesini teminen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) projede önemli bir rol üstlenmektedir. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının (İİMEK) etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilir bir model önerisi sunulmasıyla, yerel Odaların mesleki eğitim faaliyetlerinin esaslı birer ortağı olarak sürece daha etkin katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Mesleki eğitim kursları ve buna bağlı aktif işgücü politikaları tasarlanırken, öncelikle, istihdam piyasası dinamiklerinin yakından incelenmesi gerekmektedir.
İkinci olarak, kriz döneminde işini kaybeden ve beceri geliştirme kurslarının ana hedefini oluşturan işsizlerin profilinin anlaşılması önemlidir. Bu bilgiler
ışığında, beceri geliştirme ihtiyacının ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Kitapçığı PDF formatında indirmek için lütfen buraya tıklayınız.
Borsa-Hisse Senedi-Varant-Emtia, Altın, Dolar, Maden-TÜRKIYENIN EN IYI HIT KAZANDIRAN SITESI