Sıkça Sorulan Sorular


S: Beceri’10 UMEM Projesi Nedir?
C:Beceri’10 UMEM Projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir.
S: Bu proje kapsamında ne yapılması hedeflenmektedir?
C: Proje kapsamında İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri yapılacak, bu analizler neticesinde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, 81 ildeki 111 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanacak ve eğiticiler bu ihtiyaçlara göre eğitilecektir. Ayrıca analizler doğrultusunda firmaların ihtiyaç duyduğu alanlarda kurslar açılacak, bu kurslara İŞKUR veritabanından işsizler yerleştirilecektir. Teorik ve pratik(staj) eğitimlerinden oluşan bu kurslara yerleşen kursiyerlerden başarılı olanlarının büyük çoğunluğunun ise işe yerleştirilmesi planlanmaktadır.
S:Projede hangi kurum/kuruluşlar yer almaktadır?
C: Projede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı – Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yer almaktadır.
S: İşsizim, ne yapmam gerekiyor?
C: Öncelikle İŞKUR’a kaydolmanız gerekmektedir. Bu çerçevede www.iskur.gov.tr adresinden İŞKUR’a kayıt olabilirsiniz.
S: İşverenim, proje kapsamında stajyer talep ediyorum. Ne yapmalıyım?
C: Web sitemizin Ana Sayfasından "Firma Girişi" yaparak on-line olarak stajyer talep edebilirsiniz. Stajyer talepleriniz, bağlı olduğunuz Oda yetkilileri tarafından sürekli olarak takip edilecektir.
S: Staj süresi boyunca, kursiyerlere herhangi bir ücret ödenecek mi?
C: Proje katılımcılarına kurs ve staj süresi (teorik ve pratik eğitim) boyunca günlük 15 TL ödenecek, ayrıca kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim giderleri karşılanacaktır.
S: Staj sonrası istihdam durumunda firmalara herhangi bir teşvik öngörülmekte midir?
C: Staj sonrası olası istihdam durumunda, istihdam edilen kursiyerlerin "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" gereği işveren tarafından ödenmesi gereken "İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Prim Giderleri" en az 1,5 yıl boyunca karşılanacaktır. Bu sürenin belirli durumlarda 4,5 yıla kadar uzaması mümkün olacaktır.
S:Bu sorulara ek olarak konu ile ilgili detaylı bilgi nereden alabilirim?
C: Sorularınızı beceri-10@tobb.org.tr ve  beceri10-admin@tobb.org.tr adreslerine e-posta olarak iletebilirsiniz.
Borsa-Hisse Senedi-Varant-Emtia, Altın, Dolar, Maden-TÜRKIYENIN EN IYI HIT KAZANDIRAN SITESI