14 Ocak 2011 Cuma

BECERİ'10 Nedir?

Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi Nedir?
İstihdam sorunun altında yatan en önemli nedenlerden biri de ''mesleksizlik''dir. Türkiye’de vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu görülmekte diğer yandan firmalar da kaliteli eleman bulma sıkıntısı çekmektedir.
Bu kapsamda hem işsizlik oranını azaltmak hem de işgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi” başlatılmıştır.
Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir.
Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında pilot olarak Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 19 ilde hayata geçirilmiştir.
Bu kapsamda projenin bileşenleri aşağıdaki gibidir:
1.  Eğitim altyapısının güçlendirilmesi;
·      Makine-teçhizat alımı
·      Müfredat revizyonu
·      Eğiticilerin eğitimi
2.  İşgücü piyasası ihtiyaç analizi;
·     Pilot olarak belirlenen 19 ilde işgücü piyasası ihtiyaç analizleri anketlerinin uygulanması
·      Firmalardan stajyer talebinin alınması
3.  Eşleştirme çalışmaları;
·      Kursiyer seçimi
·      Staja yerleştirme
·      Başarılı olanların işe yerleştirmesi
4.  Yeni tasarlanan kursların uygulanması
UMEM projesinin kısaca uygulama planı ise aşağıdaki gibidir; 
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar yardımcısı, İŞKUR Genel Müdürü, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Genel Müdürü, TOBB Genel Sekreteri ve TOBB-ETÜ Rektöründen oluşan İcra Kurulu’nun oluşturulması, 
  • İlgili Okul Müdürü, İŞKUR İl Müdürlüğü Temsilcisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi ile Oda Temsilcisinden oluşan ve yerel düzeyde faaliyet gösterecek Kurs Yönetimlerinin oluşturulması,  
  • TOBB-ETÜ tarafından yapılacak olan “İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri” doğrultusunda okulların donanım ihtiyaçlarının karşılanması, 
  •  “İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri” kapsamında illerdeki işsizlik ve işgücü piyasasının mesleki ve teknik eğitim ihtiyacının tespit edilmesi ve bu doğrultuda 19 ildeki eğiticilerin eğitiminin yapılması, 
  • İŞKUR’a kayıtlı işsizlere bu doğrultuda teorik eğitim verilmesi, 
  • İşsizlerin yerel düzeydeki “Kurs Yönetimlerinin” koordinasyonunda firmalarla eşleştirilerek, işsizlere pratik eğitim verilmesi,
  • Başarılı olanların sertifikalandırılarak, staj gördüğü işyerlerinde istihdam edilebilmesidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Borsa-Hisse Senedi-Varant-Emtia, Altın, Dolar, Maden-TÜRKIYENIN EN IYI HIT KAZANDIRAN SITESI